Reklama:

Důchodová elasticita poptávky

Jedná se o citlivost poptávaného množství statku při změně důchodu spotřebitele. Ukazuje, jaká je procentní změna u poptávaného množství určitého statku, která je vyvolána jednoprocentní změnou spotřebitelova důchodu. Může nabývat kladných i záporných hodnot, přičemž u hodnot kladných dále rozlišujeme statky nezbytné a luxusní. Statky, které nabývají hodnot záporných, jsou brány jako podřadné.

Reklama:

Zanechte komentář

*