Reklama:

Inflace

Je to trvalý růst všeobecné cenové hladiny. V případě, že bude inflace postupně omezována, potom již nebude hovořit o inflaci, ale o procesu dezinflace. Povede-li postupné snižování tempa růstu cenové hladiny k tomu, že míra inflace začne nabývat záporných hodnot, tak se potom nebude národní hospodářství potýkat s inflací, ale naopak s deflací. Tedy s trvalým poklesem agregované cenové hladiny.

Reklama:

Zanechte komentář

*