Reklama:

Křížová elasticita poptávky

Vysvětluje citlivost poptávaného množství statku na změnu ceny statku jiného, který je však obsažen v daném spotřebním koši spotřebitele. Dále pak vyjadřuje, jaká je procentní změna u poptávaného množství jednoho statku, která je vyvolána jednoprocentní změnou ceny u statku druhého. Může nabývat, jak kladných, tak záporných hodnot, kde jsou statky substituty, respektive komplementy.

Reklama:

Zanechte komentář

*