Reklama:

Práce

Jedná se o primární výrobní faktor, jehož kvalita je ovlivňována kvalifikací pracovní sily a zahrnuje všechny lidské zdroje. Pomocí našich fyzických a duševních předpokladů jsme schopni tuto vědomou a účelnou lidskou činnost realizovat. Obyvatelstvo, které je schopno pracovat označujeme jako pracovní sílu, která pracuje za mzdu, tedy cenu či odměnu za práci.

Reklama:

Zanechte komentář

*