Reklama:

Cyklická nezaměstnanost

Je to nezaměstnanost, která vzniká v případě nedostatku pracovních míst na trhu a je důsledkem nedostatečné úrovně agregátní poptávky po statcích a tedy i po pracovní síle. Cyklická nezaměstnanost se nejvíce objevuje v období recese, kde je spojena s podzaměstnaností. Mohla by se objevit také v případě, kdy ekonomika roste, a to konkrétně tehdy, zvyšuje-li se pracovní síla. Pokud si nově vstupující na trh mají najít práci a má se zabránit cyklické nezaměstnanosti, musí ekonomika růst alespoň tak rychle, jak roste pracovní síla.

Reklama:

Zanechte komentář

*