Reklama:

Produkt

Za produkt je považován výsledek výrobního procesu, který se dá definovat jako společensky organizovanou lidskou činnost směřující k tvorbě statků a služeb. Potom jsou buďto přímo směňovány na trhu statků a služeb, nebo jsou vyráběny pomocí vstupů obchodovaných na trzích VF.

Reklama:

Zanechte komentář

*