Reklama:

Akcie

Jsou to cenné papíry, které představují majetkový podíl na firmě a zároveň příslib vyplacení dividendu, jinak řečeno podíl na zisku. Majitel akcie je akcionář, který vložil určitý majetkový podíl, kapitál, do akciové společnosti, čímž nabyl různá práva, jako je oprávnění podílet se na zisku společnosti či právo hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku. Zároveň však neručí za závazky společnosti.

Reklama:

Zanechte komentář

*