Reklama:

Kapitál

Jedná se o sekundární výrobní faktor, který dělíme na hmotný, nehmotný a finanční. Za kapitál můžeme označit již dříve vytvořené prostředky, které nejsou spotřebovány, ale jsou použity jako vstup pro další výrobu, kde je hlavním cílem dosažení vyšších zisků. Kapitálem mohou být věcné statky, výrobní prostředky, peníze nebo jejich formy jako například cenné papíry či akcie. Zisk, který kapitál přináší svému vlastníkovi, je označován jako úrok.

Reklama:

Zanechte komentář

*