Reklama:

Vnější obchodní politika

Vyjadřuje chování státu vůči zahraničnímu obchodu. Obsahuje soubor cílů a nástrojů, kterými vláda přímo či nepřímo reguluje rozsah a strukturu zahraničního obchodu Za hlavní cíl můžeme považovat růstu blahobytu země, efektivní zapojení do mezinárodní dělby práce. Krátkodobý cíl si klade za úkol odstranit nežádoucí vývoj platební a obchodní bilance a ochránit slabé domácí výrobce před zahraniční konkurencí.

Reklama:

Zanechte komentář

*