Reklama:

Funkce čistého vývozu

Jedná se o výši výdajů na čistý vývoz, kterou určíme jako rozdíl mezi výdaji zahraničních ekonomických subjektů za statky a služby, které jsou vyprodukované na území daného státu a výdaji, které domácí ekonomické subjekty vynaložily na nákup statků a služeb vyprodukovaných v zahraničí.

Reklama:

Zanechte komentář

*