Reklama:

Alokační efektivnost

V případě alokační efektivnosti dochází k situaci, kdy se množství vyrobené produkce rovná množství, které je poptáváno, čímž dochází k vyrovnání mezních nákladů na produkci a prostředků, které jsou kupující ochotni vynaložit na koupi dodatečné produkce. Za alokačně neefektivní pak můžeme považovat všechny typy tržní struktury nedokonalé konkurence.

Reklama:

Zanechte komentář

*