Reklama:

LIBOR

LIBOR, zkratka pro London Interbank Offer Rate, znamená aritmetický průměr úrokových měr z depozit nad částku deseti milionů liber na určitou dobu, které jsou nabízeny londýnskými referenčními bankami londýnským clearingovým bankám v jedenáct hodin dopoledne. O tom, že je LIBOR výhodný, svědčí fakt, že téměř všechny úrokové míry u krátkodobých a střednědobých úvěrů, stejně jako u půjček na euroměnovém trhu, jsou dle LIBOR stanovovány. U velkých bank jsou platby za zdroje o něco nižší, než je LIBOR, tyto zdroje jsou pak se ziskem půjčovány menším bankám. Malé banky zase půjčují podnikům prostředky, které pak platí danou přirážku nad LIBOR.

Reklama:

Zanechte komentář

*