Reklama:

Ordinalismus

Tento přístup tvrdí, že užitek nelze měřit, ale spotřebitel dokáže seřadit spotřební koše podle ordinální škály, kde jsou uspořádány podle toho, jaké statky přinášejí užitky a jak jsou preferovány. To znamená, že ten statek, který má užitek nejnižší, leží před statkem, který má druhý nejnižší užitek.

Reklama:

Zanechte komentář

*