Reklama:

Oligopol

Tento pojem můžeme charakterizovat jako existenci několika firem, které jsou právě tak velké, že jsou schopny ovlivňovat ceny na trhu, čímž mohou ovlivňovat i určitou část tohoto trhu. Musí také zohlednit existenci konkurentů při rozhodování o výši produkce a cen. Můžeme jej dělit na čistý oligopol, diferencovaný oligopol, nabídkový oligopol a oligopson, který působí na straně poptávky.

Reklama:

Zanechte komentář

*