Reklama:

Rozpočtové příjmy

V těchto příjmech tvoří dominantní položku daně. Tedy povinné platby, které odvádějí ekonomické subjekty do rozpočtu v předem stanovených lhůtách. Daně dělíme na daně přímé (daně ze zisku, z majetku…) a daně nepřímé (DPH, spotřební daň, cla). Mezi další příjmy patří přijaté úroky, příjmy z pronájmu a další.

Reklama:

Zanechte komentář

*