Reklama:

Pádivá inflace

Tato inflace je v rozmezí od 10 do 1000%. Zde dochází k rychlejšímu růstu cenové hladiny, než je růst produktu. Jako důsledek můžeme považovat klesající kupní sílu peněz. Lidé tak ztrácejí důvěru k penězům, drží minimum peněz a inflace se stává součástí kalkulací při uzavírání obchodních smluv. Při vyšších tempech inflace může docházet k takzvané dolarizaci. To znamená útěk od domácí měny.

Reklama:

Zanechte komentář

*