Reklama:

Stagflace

Jedná se o vysokou inflaci při nulovém růstu produktu. Dochází k ní vlivem vysokých setrvačných tendencí inflace. Ty jsou dány očekáváním inflace, kterou ekonomické subjekty zakalkulují do svého chování. Tedy do cen a mezd a cenové hladiny.

Reklama:

Zanechte komentář

*