Reklama:

Ramboursní úvěr

V remboursním úvěru jde o akcept směnky vystavené na dovozce vývozcem a to remboursní bankou. Zde iniciativa vychází od dovozce, který žádá přes své bankovní spojení o akceptování směnek vystavených na něj vývozcem u remboursní banky. Existuje několik forem remboursních úvěrů a to opakovaný, jednorázový, kombinovaný buď s eskontem, nebo ne.

Reklama:

Zanechte komentář

*