Reklama:

Izokosta

Je značena jako CL a zobrazuje všechny možné kombinace dvou výrobních faktorů, které si firma může pronajmout za finanční částku, jenž je pevně stanovena. Její sklon pak vyjadřuje ochotu trhu nahradit jeden výrobní faktor výrobním faktorem druhým.

Reklama:

Zanechte komentář

*