Reklama:

APRC (Annual Percentage Rate of Charge)

Dlužník, nebo klient, je vázán k řádnému splacení úhrnu všech poplatků a ostatních nákladu. Je tedy vázán svými povinnostmi z úvěrové smlouvy, kterou musí plnit, tedy platit, vůči věřiteli, bance. Zkratka APRC se používá v souvislosti s úvěrem na bydlení, který musí klient bance řádně splácet. Je vyjádřen procentním podílem z dlužné částky za jeden rok.

Reklama:

Zanechte komentář

*