Reklama:

Kreditní karta

Platební karta, u které jsou platby zúčtovány pomocí revolvingového úvěru a teprve následně odečteny z účtu klienta. Při placení zboží a služeb prostřednictvím této karty čerpá klient úvěr, který splatí až následně, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách. Tuto kartu vydá banka pouze klientům s vyšší bonitou, u nichž je nižší riziko nesplacení dlužné částky.

Reklama:

Zanechte komentář

*