Reklama:

SWOT analýza (SWOTka)

SWOT analýza (nikoliv anylýza) je oblíbená metoda rozboru, která zhodnocuje silné i slabé stránky (ty se většinou týkají produktu) a také příležitosti a hrozby na současném či budoucím trhu. Tato analýza pak poskytuje důležité informace, které jsou využity především pro strategické účely – cíle, budoucí aktivity, další rozvoj společnosti. I přestože je SWOTka velice komplexní, pořád patří mezi ty jednodušší metody ohodnocování firmy či zboží. Nejčastěji se používá v odvětví marketingu.

S = Strengths (silné stránky)
W = Weaknesses (slabé stránky)
O = Opportunities (příležitosti)
T = Threats (hrozby)

Reklama:

Zanechte komentář

*