Reklama:

Goodwill

Goodwill označuje dobrou pověst firmy, značky či konkrétního výrobku na trhu. Je to nehmotný kapitál, pod který spadají věci jako dobré jméno, vysoká kvalifikace a/nebo zkušenost zaměstnanců či pozitivní vztahy se zákazníky, které zvyšují cenu společnosti či zboží.

Goodwill se dá ekonomicky vyčíslit tak, že od tržní hodnoty firmy odečtete její účetní hodnotu – tj. všechna aktiva mínus pasiva této společnosti.

Nejčastěji se používá při fůzích, akvizicích nebo u jiných druhů prodejů společnosti, protože v takovém případě je lehčí určit opravdovou tržní hodnoty firmy.

Dobrý Goodwill mívají tradiční firmy, které jsou na trhu již dlouho. Dalším adeptem jsou pak společnosti zaměřující se na kvalitní výrobku v oboru luxusu.

Reklama:

Zanechte komentář

*