Reklama:

Apreciace a depreciace

Jedná se o kolísání kurzu podle vývoje nabídky a poptávky. Krátkodobé kolísání kurzu může mít charakter depreciace, která znázorňuje znehodnocení nebo oslabení měny, při kterém dochází k poklesu kurzu tuzemské měny oproti zahraniční měně. Apreciace pak znamená opak.

Reklama:

Zanechte komentář

*