Reklama:

Zásada opatrnosti

Základem zásady opatrnosti je oceňování majetku s ohledem na případná rizika a ztráty. Účetnictví se tudíž vede tím způsobem, že se do něj firma snaží promítnout každou předpokládanou ztrátu či znehodnocení majetku společnosti. Budoucí aktiva a výnosy by se neměly nadhodnocovat a zároveň platí, že pasiva, náklady či závazky by se neměly podhodnocovat. Realizace zásady opatrnosti probíhá například tvorbou rezerv, odpisů či opravných položek.

Reklama:

Zanechte komentář

*