Reklama:

Ukazatelé likvidity

Tyto ukazatelé posuzují to, jak je podnik schopný hradit své závazky, tedy okamžitou platební schopnost. Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno platit s tím, co je nutno zaplatit. do čitatele majetkové složky s různou dobou likvidnosti¬ dosazujeme hodnoty dle toho, jakou míru jistoty od tohoto měření vyžadujeme.

Reklama:

Zanechte komentář

*