Reklama:

Zpráva auditora

V této zprávě auditor vyjadřuje názor, jestli účetní knihy, výkaz zisků a ztrát a rozvaha udávají reálný a věrný obraz o situaci společnosti.

Reklama:

Zanechte komentář

*