Reklama:

Warranty

Pojem, který vyjadřuje cenné papíry, jenž opravňují k nabývání podkladových aktiv. Osoba, která warrant vlastní, společně s ním získává právo koupit nebo prodat určité množství podkladového aktiva k termínu, který je předem stanoven, zároveň také za předem stanovenou cenu. O warrantech se dá také říct, že jsou obdobou opčních smluv, ve kterých majitel opce, tedy kdokoliv, kdo si opci koupí na burze, vstupuje do dlouhé pozice, zatímco vypisovatel, kterým jsou velké bankovní domy nebo burzy, do pozice krátké. Daná opce může být vypsána na budoucí nákup podkladového aktiva nebo na jeho budoucí prodej. Její realizační cena – strike, je přesně stanovena už předem. Zároveň je zde stanoven i časový termín, během kterého může být opce jejím majitelem uplatněná, zde hovoříme o evropské opci, nebo termín, do kdy může být uplatněna. Zde se jedná o americké opci. Ten, kdo je majitelem opce, má právo opci ve stanoveném termínu uplatnit, pokud ale jde o vypisovatele, ten má v tomto případě povinnost dostat svým závazkům, které z vypsání opce vyplývají. Přitom platí majitel vypisovateli opční prémii za toto své právo. Tato prémie je v čase variabilní podle vývoje kurzu podkladového aktiva a zároveň se jedná o jediný náklad, který musí kupující této opce zaplatit. Majiteli opce ale zároveň není vyplácena dividenda, opce totiž představují jen právo nabýt v budoucnu podkladové aktivum. Součástí opčních kontraktů je i páka.

Reklama:

Zanechte komentář

*