Reklama:

Výsledovka

Jak už pojem výsledovka napovídá, tak se jedná o přehled nákladů a výnosů za dané časové období. Výsledovka dává zprávu o výsledku hospodaření. V České republice ji můžeme rozdělit do tří oblastí, které jsou provozní, finanční a mimořádné. Pokud bychom chtěli členit náklady v provozní oblasti, tak v tomto případě by výsledovka mohla mít podobu druhovou nebo účelovou.

Reklama:

Zanechte komentář

*