Reklama:

Repo sazba

Tato sazba je používaná při repo operacích, při nichž centrální banka přijímá od komerčních bank přebytečnou likviditu a na oplatku poskytne centrální banka cenné papíry. Po uplynutí splatnosti centrální banka jako dlužník vrátí komerční bance hotovost a úrok a komerční banka vrátí centrální bance poskytnuté cenné papíry. Základní doba trvání těchto operací je 14 dní.

Reklama:

Zanechte komentář

*