Reklama:

Pojištění

Při pojištění se klade největší důraz na ochranu klienta před finanční ztrátou, která vznikla na základě určité události. Jedním ze způsobů rozdělení pojištění je druh pojistné události, což například může být požár, krádež nebo osobní nehoda. Druh pojištění má dopad jak na tok hotovosti, tak i na riziko. Při dlouhodobém pojištění ale obsahuje příspěvky na mnoho let. Z obecného hlediska je pojištění založeno na agregaci nezávislých pojistných událostí.

Reklama:

Zanechte komentář

*