Reklama:

Obchodní majetek

Pod pojmem obchodní majetek můžeme chápat souhrn majetkových hodnot, což můžou být například věci, pohledávky. To vše je ve vlastnictví poplatníka a je nebo bylo o nich účtováno a jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci.

Reklama:

Zanechte komentář

*