Reklama:

Model AS-AD

Jedná se o model, který má za hlavní cíl popsat proces stanovení rovnovážné úrovně reálného produktu a cenové hladiny v národním hospodářství. Ekonomická teorie předpokládá, že v analyzované ekonomice je cenová hladina proměnlivá a v rámci tohoto modelu je zapotřebí rozlišovat mezi nominálními a reálnými veličinami.

Reklama:

Zanechte komentář

*