Reklama:

KOBOS

Zkratka KOBOS značí první písmena kontinuálního burzovního obchodního systému, který je založen na principu uzavírání obchodů, které jsou závislé na okamžité nabídce a poptávce po cenných papírech. Obchody, které se v KOBOS odehrávají, jsou uzavírány po porovnání a spárování objednávek, které jsou do KOBOS vkládány v reálném čase přímo obchodníkem. Toto obchodování v harmonogramu burzovního dne navazuje na obchodování při pevné ceně. Je zde také využíván princip cenové a časové priority.

Reklama:

Zanechte komentář

*