Reklama:

Eskontní úvěr

Tímto úvěrem rozumíme odkup směnek bankou a to s možností postihu předcházejících majitelů, držitelů směnky. Banka vyplatí částku po srážce diskontu a inkasuje od dlužníka jmenovitou hodnotu směnky. Díky směnkám má banka funkci záruky za úvěr. Eskontním úvěrem dá banka k dispozici držiteli směnky peníze. Potom se stane věřitelem původního směnečného dlužníka. Prodávající držitel se stane druhotným dlužníkem. Banka dělá kontrolu cenzury směnek po formální stránce, ale také zkoumá bonitu, platební schopnost osob podepsaných na směnce, protože tyto osoby ručí za zaplacení směnky.

Reklama:

Zanechte komentář

*