Reklama:

Běžný účet

Tento účet zachycuje toky zboží, služeb a výnosů, ale taky i jednostranné transfery. Významnou roli při posuzování vnější ekonomické rovnováhy země v dlouhém období hraje saldo toho účtu, jímž je běžná bilance. Hodnota tohoto salda odpovídá změně zahraničního zadlužení země.

Reklama:

Zanechte komentář

*